NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ4/2013

  
 

3. bod Správa o výsledku vykonanej NFK plnenia uznesení MsZ za I. polrok r. 2013 – Z77/2013

  
 

4. a 10. bod Správa o výsledku vykonanej NFK tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov za roky 2011 a 2012 v r.o.m. – MŠ J. Kollára v Malackách
10. bod Koncepcia materských škôl

  
 

4. a 10. bod Pokračovanie /1/

  
 

4. a 10. bod Pokračovanie /2/

  
 

4. a 10. bod Pokračovanie /3/

  
 

5. bod Správa o výsledku vykonanej NFK tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov za roky 2011 a 2012 v r.o.m. – CVČ v Malackách – Z79/2013

  
 

7a. bod Návrh na odplatný prevod parcely reg. „E“ č. 3763 od E. Kratochvílovej, S. Koreničovej a D.Gúthovej v prospech mesta Malacky - Z82/2013

  
 

7b. bod Návrh na odplatný prenájom časti parcely reg. „E“ 525/3 v prospech COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo - Z83/2013

  
 

7c. bod Návrh na odplatný prevod parcely reg. číslo 5266/1 od B. Žilavej v prospech mesta Malacky- Z84/2013

  
 

7d. bod Návrh na odplatný prenájom časti parcely reg. „C“ číslo 4224/1 v prospech E. Vanišová – Z85/2013

  
 

7e. bod Návrh na odplatný prenájom priestorov časti strechy a nebytového priestoru v prospech spol Radiolan – Z86/2013

  
 

7f. bod Návrh na odplatný prenájom nebytových priestorov spol. ART-EX, s.r.o., KAVE Group s.r.o., M. Letko, J.M.FIP, s.r.o. – Z87/2013

  
 

7g. bod Návrh na odplatný prenájom časti pozemku par. č. 517 v prospech Š.Michálek – Delikates, Malacky – Z88/2013

  
 

7h. bod Návrh na bezplatný prevod pozemku vo vlastníctve SR /SPP/ do vlastníctva mesta Malacky

  
 

8. bod Návrh 2. zmeny rozpočtu MsCSS na rok 2013 – Z92/2013

  
 

9. bod Čerpanie rozpočtu mesta k 30.7.2013

  
 

11. bod Zmena rozpočtu MsCSSS na rok 2013

  
 

12a. bod Informácie o realizácii projektu Záhorie – odkanalizovanie – Z93/2013

  
 

12b. bod Informácie o stave právnych sporov mesta – Z94/2013

  
 

12c. bod Informácie o parkovacej politike mesta – Z95/2013

  
 

12c. bod Pokračovanie /1/

  
 

12c. bod Pokračovanie /2/

  
 

12c. bod Pokračovanie /3/

  
 

13. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií: