Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

Časti záznamu vo FLASH-i:

Senec MsZ

 

1 a 2. bod Otvorenie, program, Informácie o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

   
 

3. bod Návrh VZN mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec

   
 

4. bod Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec

   
 

5. bod Návrh na poskytnutie fin. príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnopr. ochrany detí a soc. kurately na r. 2017

   
 

6. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR zameranej na verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej v meste Senec v čase od 20.07.2016 – 21.11.2016

   
 

7. bod Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016

   
 

8. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

   
 

9. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve – TORONA, s.r.o.

   
 

10. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – JUDr. Feješ

   
 

11. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – LYCOS

   
 

12. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Andrej Majoroš a manželka Ing. Jarmila Majorošová

   
 

13. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – NPL services s.r.o

   
 

14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Koloman Futo a Helena Olleová (právne vysporiadanie)

   
 

15. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Rezníčková Stanislava a Rezníčková Iva

   
 

16. bod Prenájmy pozemkov /Ing. Imrich Molnár a Mgr. Magdaléna Molnárová/

   
 

17. bod Prenájom pozemku /Alžbeta Rakúsová, rod. Šipošová/

   
 

18. bod Nadstavba a modernizácia MŠ Kysucká Senec

   
 

19. bod Informácia o plnení bodov Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Senec a spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

   
 

20. bod Zrušenie Peňažného účelového fondu podpory MŠK Senec o.z. a Štatútu PÚF podpory MŠK Senec o.z.

   
 

21. bod Rôzne

   
 

21a. bod Športová hala

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: