NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

3. bod Slovo pre verejnosť

  
 

4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK

  
 

5. bod Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami

  
 

6. bod Návrh na schválenie dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020 – aktualizácia 2018

  
 

7. bod Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

8. bod Dozorné rady nemocníc

  
 

9. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

  
 

10. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

  
 

11. bod Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

  
 

12. bod Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier v rámci Operačného programu Technická pomoc

  
 

13. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

  
 

14. bod Diskusia – Rôzne.

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: