NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

  
 

3. bod Slovo pre verejnosť.

  
 

4. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2018.

  
 

5. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018, príloha č. 1.

  
 

6. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

  
 

7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

8. bod Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

9. bod Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

  
 

10. bod Návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

  
 

11. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

  
 

12. bod Informácia o zriadení a zameraní činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo.

  
 

13. bod Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 207/2019 zo zasadnutia konaného 28.1.2019 – ozdravné plány nemocníc v ZP TSK.

  
 

14. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ.

  
 

15. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

  
 

16. bod Diskusia – Rôzne.

  
 

Komplet

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.10.2019 | 15:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
29.10.2019 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
06.11.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v Senici LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.

Kategórie videií: