4. bod Návrh VZN mesta Piešťany č. .../2023, ktorým sa mení VZN č. 13/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch

Video patrí ku archívu >> Piešťany MsR

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: