5. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Video patrí ku archívu >> Trenčín VUC (titulky)

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: