6. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2024, ktorým sa ruší Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín a zriaďuje Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Video patrí ku archívu >> Trenčín VUC (titulky)

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: