BA Nové Mesto MsZ 12.02.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

  • 1. až 4. bod Otvorenie, program zasadnutia, návrhová komisia, overovatelia
  • 5. bod Správa o plnení uznesení
  • 6. bod Návrh na zmenu Rokovanie poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  • 7. bod Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 + Záver

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
09.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
09.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
24.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: