BA Staré Mesto MiZ 28.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Úvod, príhovor Z. Aufrichtovej a predsedu volebnej komisie Mateja Števove
 • Sľub starostu a poslancov
 • Príhovory: Mateja Vagača a Matúša Valla
 • 1. bod Program zasadnutia
 • Uznesenia: berie na vedomie správu predsedu volebnej komisie, sľub starostu a poslancov
 • 2. bod Určenie počtu čenov komisií a ich voľba
 • Návrh členov rady
 • 3. bod Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 • 4. bod Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva
 • 5. bod Voľba predsedov a voľba členov komisií
 • 6. bod Určenie platu novozvolenému starostovi
 • 7. bod Návrh na splnomocnenie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2022
 • 8. bod Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života
 • 9. bod Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcej starostke za nevyčerpanú dovolenku
 • 10. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 56/2022 zo dňa 28.06.2022, ktorým bol schválený nájom technologických zariadení na výrobu tepla pre spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 11. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 57/2022 zo dňa 28.06.2022, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov (kotolní) pre spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 12. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: