Hlohovec MsZ 09.11.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

  • 1. a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií
  • 3. bod Aktuálne informácie o meste
  • 4. bod Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – Ing. Antónia Maronová – pokračovanie
  • 5. až 7. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci a 3-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci + 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici + 2-izbového bytu na ulici Pod Beranom 10
  • 8. bod Interpelácie
  • 9. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
20.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

 
25.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.05.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
27.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: