Ivanka pri Dunaji ObZ 21.09.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji#

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 22. 06. 2023
4. Správa o výsledku finančnej kontroly za II. kvartál 2023
5. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v zmysle uznesenia OZ č. 46/2023 na doplnenej vybranej vzorke realizovaných VO
6. Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji k 30. 06. 2023
7. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 3/2023 v kompetencii starostu
8. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2023 v kompetencii OZ
9. Návrh VZN č. 5/2023 - Rozpočtové pravidlá obce Ivanka pri Dunaji
10. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ivanka pri Dunaji na obdobie rokov 2023–2030
11. Návrh prevádzkového poriadku v Novej telocvični ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
12. Návrh na realizáciu a financovanie projektového zámeru „Fotovoltický systém na budove obecného úradu“
13. Návrh na realizáciu a financovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia a inovatívne technológie“ prostredníctvom úveru poskytovaného Environmentálnym fondom
14. Zriadenie vecného bremena na kanalizáciu v lokalite Dombale
15. Žiadosť o odpredaj pozemkov – Pasienkové spoločenstvo
16. Diskusia
17. Informácie od starostu
18. Interpelácie poslancov


Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: