Karlova Ves MiZ 25.05.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

  • Otvorenie, program
  • 1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
  • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – schválenie investície prestavby 5. nadzemného podlažia objektu Matejkova 20 na triedy materskej školy.
  • 3. bod Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením COVID 19 – 2. vlna z dôvodu aktualizácie termínu na podávanie žiadostí zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: