Karlova Ves MiZ 25.01.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

  • Otvorenie, schválenie progtramu zasadnutia
  • 1. bod Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu Rekonštrukcia bežeckého oválu v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 v Bratislave - Karlovej Vsi.
  • 2. bod Rúzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: