Malacky MsZ 11.10.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
  • 2. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 5435/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve fyzickej osoby v správe SPF v prospech mesta Malacky - Z94/2021
  • 3. bod alacky vo vlastníctve fyzickej osoby v správe SPF v prospech mesta Malacky - Z94/2021 3) Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií“ – Z95/2021
  • 4. bod Informácia o aktuálnom stave a riešení otázky transformácie Nemocnice v Malackách v súvislosti s reformou zdravotníctva – ústne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií: