Malacky MsZ 27.01.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  • 2. bod Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky – Z1/2022
  • 3. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra : C : parc. č. 3749/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Beaty Horváthovej v prospech mesta Malacky – Z2/2022
  • 4. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra : C parc. č. 3747 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Patrika Hrúza v prospech mesta Malacky – Z3/2022
  • 5. bod Návrh na spolufinancovanie rekonštrukcie telocvične na ZŠ

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: