Malacky MsZ 05.05.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
  • 2. a 3. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2021 – Z29/2022 + 3- Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2021 – Z30/2022
  • 4. bod Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021
  • 5. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 – Z40/2022
  • 6. bod Návrh na schválenie projektu „Malacky - zvýšenie kapacít MŠ Štúrova“
  • 7. bod Návrh dobrovoľnej zbierky pre odínencov z Ukrajiny

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: