Malacky MsZ 23.03.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ - SPU 1/2023
 • 3. bod Správy z vykonaných kontrol:
 • 4. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy
 • 5. bod Návrh na schválenie zmenkového ručenia v súvislosti so zabezpečením prípadnej budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia k projektu s názvom: Areál pre zhodnocovanie BRKO – Malacky realizovanému spoločnosťou TEKOS, spol. s r.o. ako prijímateľom – Z15/2023
 • 6. a 7. bod Správa kontrolórky + Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta – Z17/2023
 • 8. bod Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva – Z18/2023
 • 9. bod Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu – Z19/2023
 • 10. bod Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023 – Z20/2023
 • 11. bod Návrh na predĺženie dobrovoľnej zbierky na pomoc odídencom z Ukrajiny – Z21/2023
 • 12. bod Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov pripojených na PCO – Z22/2023
 • 13. bod Redkonštrukcia palubovky
 • 14. bod Rôzne
 • 15. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: