Marianka ObZ pokračovanie 20.09.2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

  • 10. bod II. zmena rozpočtu
  • 11. bod Zámer odpredaja majetku obce – parcela č. 375/1.
  • 12. bod Zámer prenájmu majetku obce – mliečny program pre deti v ZŠ.
  • 13. bod Predĺženie splatnosti pôžičiek Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., Marianka.
  • 14. bod Návrh Smernice, ktorou sa upravujú podmienky prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Polyfunkčnom centre, Štúrova ulica 9, Marianka, telocvične nachádzajúce sa v Základnej škole, Námestie 4. apríla 16, Marianka a postup pri uzatváraní zmlúv o prenájme.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: