Marianka ObZ 10.11.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

  • 1. a 2. bod Otvorenie, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov
  • 3. bod Oznámenie výsledkov voľby starostu, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancovi-náhradníkovi obecného zastupiteľstva.
  • 4. a 5. bod Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 5. Zloženie sľubu poslanca–náhradníka p. Romana Neumahra
  • 6. bod Vystúpenie starostu obce
  • 7. bod Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia ObZ
  • 8. bod Určenie platu starostu obce

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií: