Piešťany MsR 27.07.2022

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

  • 1. bod Otvorenoie, schválenie programu zasadnutia
  • 2. bod Dopad energetickej krízy na rozpočet Služieb mesta Piešťany – nočné odstavenie všetkých odberných miest verejného osvetlenia v čase od 23:00 hod. do 04:00 hod.v mesiacoch júl až december 2022
  • 3. bod Návrh na opätovné prerokovanie materiálu – návrh na prevod vlastníctva pozemku mesta Piešťany pre spol. Nexa, s. r. o., lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
  • 4. bod Návrh na opätovné prerokovanie materiálu – návrh na prevod vlastníctva pozemku mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra Kňazovického s manž. Zdenou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
  • 5. bod Informácia vo veci Zimného štadióna v Piešťanoch – pozn.: návrh na neverejné rokovanie podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení v spojitosti s § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. v časti podania informácie a diskusie k nej

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: