Piešťany MsZ + Rada 28.12.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvoerenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 13.12.2022
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Svorada a vyhlásenie konania novej voľby hlavného kontrolóra
 • 5. bod Návrh primátora na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022
 • 7. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2023 s výhľadomna roky 2024 a 2025
 • 8. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 • 9. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 • 10. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025
 • 11. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9.zasadnutia MsZ r. 2022
 • 12. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2023
 • 13. bod Návrh Harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na rok 2023
 • 14. bod Rôzne
 • 15. bod Interpelácie poslancov
 • Zasadnutie mestskej rady

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: