Piešťany MsZ 16.08.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 29.06.2023
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Oprava kódu zdroja finančných prostriedkov obdržaných z projektu FAST CARE
 • 5. bod Návrh na zástupcu Mesta Piešťany v právnickej osobe - personálna nominácia do orgánu
 • 6. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a. s. a spoločnosťou Porsche Smart Battery Shop s.r. o
 • 7. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Janou Štefečkovou Beňačkovou a Erikom Ferenczom a zámenu pozemkov
 • 8. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s OOCR Rezort Piešťany
 • 9. bod Odvolanie členov komisií MsZ z radov verejnosti - KpKaCR, KpZSVaB
 • 10. bod Návrh na poverenie výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Piešťany
 • 11. bod Návrh na zrušenie uznesenia o dotácii
 • 12. bod Rôzne
 • 13. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: