Pod. Biskupice MiZ (titulky) 14.06.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

  • 1. Otvorenie a Návrh programu
  • 2. Informačné správy o činnosti oddelení Strategického rozvoja, investičné, Sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky, Kultúry a športu a Životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice v zmysle projektu „Program Interreg VI-A Maďarsko-Kultúrne križovatky-inovatívne partnerstvá medzi mestskými zastupiteľstvami Podunajských Biskupíc a budapeštianskeho okrsku-Zastupiteľstvá spolupracujú“ - HUSKSPF2 / Tájékoztató jelentés a Kultúra és sport osztály, a környezetvédelmi, a szociális osztály és a projektmenedzsment munkájáról az Interreg program VI –A Magyarország - Kultúrák találkozása – Pozsonypüspöki és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata partneri kapcsolatainak új alapokra helyezése - Önkormányzatok együttműködése – HUSKSPF2 pályázattal összhangban - Informácia o činnosti Slovenskej samosprávy XVI. obvodu hlavného mesta Budapešť / Tájékoztató Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat tevékenységéről
  • 3. Návrh memoranda o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice a 16. obvodom hlavného mesta Budapešť / Javaslat a Memorandum szövegére
  • 4. Interpelácia poslancov
    5. Rôzne / Egyéb
    6. Diskusia / Hozzászólások
    Podpísanie memoranda

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: