Podunajské Biskupice MiZ 21.03.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  • 2. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na rok 2023
  • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 z 13.12.2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk v znení neskorších predpisov
  • 4. bod Zachovanie linky MHD číslo 79 v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
  • 5. bod Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v areáli Základnej školy Biskupická
  • 6. bod Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“
  • 7. bod Voľba prísediaceho Okresného súdu Bratislava II
  • 8. bod Interpelácie + Rôzne
  • 9. bod Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
04.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
05.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: