Rajec MsZ 26.05.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

  • 2. bod Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu : Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na ul. 1. mája
  • 3. bod Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu : Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever
  • 4. bod VZN o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Rajec Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 46/2019 zo dňa 23.05.2019
  • 5. bod Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o., Rajec
  • Predstavenie novej značky mestského pivovaru Rajec

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: