Senec MsZ 04.05.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. bod Otvorenie, program
 • 2. bod Kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie marec – apríl 2021
 • 5. bod Návrh na zmenu predmetu a účelu Nájomnej zmluvy (Simona Kuhajdová, SJ)
 • 6. bod Návrh na prenájom pozemku (Pizza Bucki, SJ)
 • 7. bod Výzvy 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021. 6/2021, 7/2021, 8/2021 na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2021
 • 8. bod Prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MsZ č. 22/2021
 • 9. bod Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Senec v roku 2021
 • 10. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Tibor Šmogrovič, Senec)
 • 11. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Peter Králik, Senec)
 • 12. bod Návrh na zníženie nájomného (Karin Michaleková, Senec)
 • 13. bod Návrh na odpustenie nájomného (Alex Bašnárová, Senec)
 • 14. bod Návrh na zníženie nájomného (ELVICO, Senec)
 • 15. bod Návrh na zníženie dlžného nájomného (Ing. Peter Valo, Kremeľská 32, Bratislava, Kateřina Flašíková, Príkopova 2, Bratislava a ďalší)
 • 16. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. Anna Vargová, Martin Zelman, Ing. Andrej Zelman, Nitrianska ul.)
 • 17. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ladislav Kováč a manželka Silvia Kováčová, SJ - Rybárska ul.)
 • 18. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Tibor Štefanovič a manželka Anetta Štefanovičová, Športová ul.)
 • 19. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Peter Nagy a manželka Mgr. Kamila Nagyová, Šípková ul. Senec)
 • 20. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Andrej Kollár, Slnečné jazerá – juh, Senec)
 • 21. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Vladimír Gráf a Janette Gráfová, Robotnícka 35, Senec)
 • 22a. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Eva Zelmanová, ul. J. Jesenského)
 • 22b. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Eva Zelmanová, ul. J. Jesenského)
 • 23. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Michal Podolský a manželka Eliška Podolská, ul. J.G. Tajovského)
 • 24. bod Návrh na odkúpenie pozemku a „Centra verejných aktivít“ (Južná brána, s.r.o., PIELD Invest, s.r.o.)
 • 25. bod Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP- distribúcia, a.s.
 • 26. a 27. bod Interpelácie + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: