Staré Mesto MiZ 22.06.2021  • Otvorenie, schváýlenie programu
  • 1. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – zóna č. 1 Hlavná stanica - Blumentál
  • 2. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – zóna č. 2 Lýceum - Sokolovňa
  • 3. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – zóna č. 3 Nábrežie
  • 4. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – zóna č. 4 Hrad - Slavín
  • 5. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  • 6. bod Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
  • 7. bod Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím systémom, spol. s r. o. a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
  • 8. bod Návrh na uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. 72/05 uzatvorenej dňa 21.09.2005 medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spoločnosťou BPS PARK a.s.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
28.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
05.08.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií: