Staré Mesto MiZ 13.12.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP1 na ul. Živnostenská č. 1 (Divadlo Nová Scéna) a nebytového priestoru č. NP2 na ul. Námestie 1. mája č. 16 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 2. bod Návrh na schválenie personálnych zmien v  dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 • 3. bod Návrh na schválenie personálnych zmien v orgánoch neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o.
 • 4. bod Návrh na schválenie personálnych zmien v orgánoch neinvestičného fondu Fond architekta Weinwurma n.f.
 • 5. bod Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 6. bod Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu
 • 7. bod Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2023
 • 7a. bod Návrh na zmenu počtu členov v MR
 • 8. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 9. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: