Vajnory MiZ 23.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vajnory

  • Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva /sľub starostu a poslancov + príhovory/
  • 1. bod Poverenie poslanca Miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
  • 2. bod Návrh na zriadenie miestnej rady a určenie počtu jej členov
  • 3. bodVoľba členov miestnej rady
  • 5. bod Návrh na zriadenie stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve 2
  • 6. bod Voľba členov, predsedov a podpredsedov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve
  • 7. bod Návrh na schválenie - určenie miesta a doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory a sobášiacich - poslancov oprávnených vykonávať obrady uzavretia manželstva počas volebného obdobia 2022 – 2026
  • 8. bod Návrh na určenie platu starostu
  • 9. bod Návrh na určenie termínu 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: