Vajnory 04.05.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vajnory

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení MiZ mestskej časti Bratislava–Vajnory
 • 2. bod Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2023 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom Mestskej časti Bratislava–Vajnory
 • 3. bod Informácia o projekte Danube InGrid- Elektrická stanica Vajnory
 • 4. bod Správa o činnosti Mestskej polície na území Mestskej časti Bratislava–Vajnory
 • 5. bod Návrh náplne činností komisií pri MiZ mestskej časti Bratislava–Vajnory
 • 6. bod Informácia o čerpaní úveru
 • 7. bod Návrh na prvú zmenu rozpočtu na rok 2023 2
 • 8. bod Návrh na vytvorenie kontrolnej skupiny Mestskej časti Bratislava–Vajnory v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. zákona o ochrane pred požiarmi
 • 9. bod Harmonogram kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na leto a druhý polrok 2023
 • 10. bodInterpelácie poslancov MiZ
 • 11. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: